Veteranerna i Väst kallar till möte 15/11

Härmed kallas Du till möte med "Veteranklubben" inom GMF:s Göteborgsavdelning
Torsdagen den15 november 2012 kl:13,00.
Gamla Masthuggspojkars lokal, Pölgatan/Allmänna vägen 8
15 NOVEMBER 2012:

Program: "Tjôta så mycket Du vill!"

Vid mötet serveras ärtor med pannkaka: Avgift: 60:-

Vidare har vi nöjet att inbjuda till veteranernas
jubileumsfest den 6 december 2012 kl:13,00 i lokalen på Pölgatan 8. Vi kommer
att äta en festligare måltid och ha trevligt till sammans. Pris 150:-.

Välkommen!

Styrelsen

OBS!    Svar senast 4 dagar i förväg till varje sammankomst.

Ove Clase                                                                                                                                            tel. 031-775 70 71, 070-269 97 37, E-mail: ove.clase@telia.com

Ulrich Schmitt  
tel. 070-535 32 15

Per Johanssom  
tel.0705-84 12 36

Tag gärna med en kollega!

Vi måste påverka varandra till medlemskap för en aktiv klubb!

Publicerad av:

P-A Bäcklund